podcast.

Thủ thỉ, thầm thì câu chuyện đời thường, bí mật nho nhỏ, vài lời động viên trên hành trình phát triển bản thân của người hướng nội.

episode 1

coming soon.