the introvert writer

“xây dựng và phát triển sự nghiệp tự do là con đường duy nhất phù hợp với mình” và có thể với cả bạn…

Cùng mình gặp gỡ chị Quỳnh Đỗ – chủ nhân The Introvert Writer, người sáng lập Quiet Souls và cũng là một người hướng nội khởi nghiệp độc lập để lắng nghe những chia sẻ của chị về hành trình một người hướng nội khám phá bản thân, vượt ra khỏi vùng an toàn để …

“xây dựng và phát triển sự nghiệp tự do là con đường duy nhất phù hợp với mình” và có thể với cả bạn… đọc tiếp »